Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Kvelertak – Nattesferd // Brygga Kultursal Halden

april 1, 2017 kl. 21:00 - 23:50

For English version, accomodations and transport, scroll down. For hotell og transport, se nedenfor. KVELERTAK Kvelertak er et norsk hardcore/metal-band fra Stavanger. Bandet ble startet i 2007 og består av Erlend Hjelvik (vokal), Bjarte Lund Rolland (gitar), Maciek Ofstad (gitar), Vidar Landa (gitar), Marvin Nygaard (bass) og Kjetil Gjermundrød (trommer). Stilmessig spiller bandet en krysning mellom ulike sjangre, hovedsakelig hardcore punk med black metal-elementer. Bandet kaller selv musikken sin «necro ‘n’ roll», og synger på norsk. Kvelertak begeistrer stort i inn- og utland, og har siden debuten mottatt både Statoil-stipend og Spellemannspriser. Se så for deg dette; et oppviglersk, lyrisk kaleidoskop av nordisk mytologi, okkulte sagn og «Sataniske rom vikinger,» akkompagnert av et svartmetall lydspor, næret av utpønkede rock`n`roll hymner. Det kunne godt ha vært en nattesendt, okkult serie, men det er KVELERTAKS tredje album, Nattesferd (Roadrunner Records). Uforutsigbarhet er den røde tråden til albumets ni låter, og forblir bandets visittkort. Denne sekstettens herredømme er fundamentert i det musikalsk uventede og er en av Heavy-musikkens mest hyllede! Rolling Stone satte bandets forrige plateslipp, Meir, på andreplass på sin liste over «20 Beste Metal Album i 2013», og nevnte Nattesferd blant de «25 Mest Forventede Metal Album i 2016.»Toneangivende magasiner som Pitchfork, Spin, The Quietus, Decibel, BBC Music m.fl. har gitt Kvelertak sine lovord.Under åpningen av Foo Fighters utsolgte konsert i Norge, overleverte rockelegende Dave Grohl bandets første gullplate for deres første, selv-titulerte platedebut i 2011. De har gjort seg mer enn bemerket hos Metallica-vokalist James Hetfield og har turnert med alle; fra Slayer og Mastodon til Gojira og Anthrax. Underveis har de bygget opp sin egen «diehard» fanskare. Det nyeste albumet Nattesferd (2016), omtales av bandet selv som «et utsøkt koldtbord av riff, fylt med alt det beste av klassisk rock og Heavy-metal». «Vi skrev mer som gruppe,» sier Bjarte. «Alle kom med innspill og vi tilnærmet oss mer som band enn noensinne-både på materiale og opptreden.. «Det var mye mer eksperimentering denne gangen,» istemmer Erlend. «På de to siste albumene, sto Bjarte for det meste av låtskrivingen. Nå føltes det som hele bandet var mer involverte. Denne skriveprosessen var mer avslappet og fri; organisk og naturlig. For første gang fokuserte vi virkelig på å oppnå samme lydbilde som vi får på scenen og gjorde en live-innspilling. Vi vil ha det uforutsigbart.» Med “Meir”-plateslipp og maratonturné I 2015 bak seg, stakk gutta til øvingslokalet for å skrive. Tidlig i 2016, entret de Amper Tone Studio i Oslo med produsent Nick Terry (The Libertines, Turbonegro)- Han sier: Sekstetten kom opp meg sine mest eksplosive salver til nå; alle brølt på morsmålet. Så klart! “Vi spilte faktisk inn hovedsporene med trommer, bass og tre gitarer samtidig,» fortsetter Bjarte. Det var befriende. Vi spilte inn i tre uker, og Nick mikset og ferdigstilte det i studioet sitt. Den første singelen «1985», starter med et bombastisk, ubesindig og modig arena-klart riff, før den munner ut i Erlends uforlignelige brøl og et feiende refreng. «Da jeg hørte sangen første gang fikk jeg en umiddelbare åttitalls følelse», forklarer frontfiguren. «Teksten er dystopisk, marerittaktig, Jeg tror teknologien var ganske perfekt I 1985, så vi skulle bare ha blitt der. Det er i grunnen slik det er» I bakgrunnen summer “Ondskapens Galakse” med et illevarslende intro, jagende bro, og fengende kor. «Det er mer som en H.P. Lovecraft-jan tekst,» fortsetter han. «Det handler om å vekke til live de gamle, og vente på en galakse av ondskap. Jeg tror at jeg ved å dykke ned i mytologien, litteraturen og folkloren, finner kilder til god tekst. Det er det som interesserer meg når jeg prøver å skrive sangtekster. Det kommer trolig av det faktum at jeg har lyttet for mye på svart metal og Heavy metal.» «Berserkr» er punkerhyl som møter et urokkelig, metallisk groove og det som må sies å være tidenes «badass-tekst». «Den handler om hvordan de i vikingtiden hadde krigere som ruset seg på sopp, og drepte kristne for fote,» legger Erlend til. Tittelen Nattesferd er fullt og helt et apropos til denne nokturnale basen av rock`n`roll. «Jeg mente den var noenlunde beskrivende for samtlige av låtene,» fastslår sangeren. «Hele albumet er en reise, og tekstene er ganske mørke, så det fungerer bra. I tillegg minner det meg om Fly By Night-det beste Rush albumet!» Til slutt, Nattesferd tilbyr flukt. «Det er en frigjørelse,» avslutter Erlend med. «Jeg håper publikum føler det samme som oss når vi har konsert. Jeg vil gjerne at uansett hva du tenker på, så skal det unnslippe hjernen din når du lytter til oss. Det er grunnen til at vi gjør dette.» Dagbladet skriver: http://www.dagbladet.no/2016/05/10/kultur/musikk/musikkanmeldelser/anmeldelser/norsk/44138984/ ENGLISH: Picture this: a rabble rousing lyrical kaleidoscope of Norse mythology, occult folktales, and “Satanic Space Vikings” soundtracked by black metal-fueled, punked-out rock ‘n’ roll anthems. It could easily be a late night cult cable series, but it’s KVELERTAK’s third full-length album, Nattesferd [Roadrunner Records]. Unpredictability threads together the record’s nine songs, and it also remains the band’s calling card. This mastery of the musically unexpected has cemented the Norwegian sextet—Erlend Hjelvik [vocals], Bjarte Lund Rolland [guitar], Vidar Landa [guitar, piano], Maciek Ofstad [guitar, vocals], Marvin Nygaard [bass], and Kjetil Gjermundrød [drums]—as one of heavy music’s most celebrated acts. Rolling Stone pegged their last offering, Meir, at #2 on its “20 Best Metal Albums of 2013” and named Nattesferd among the “25 Most Anticipated Metal Albums of 2016.” Pitchfork, Spin, The Quietus, Decibel, BBC Music, and more have sung their praises. While opening a sold out Foo Fighters show in Norway, rock legend Dave Grohl presented the band with their first Norwegian gold plaque in recognition of 2011’s self-titled debut. Turning Metallica into vocal fans, they’ve toured with everybody from Slayer and Mastodon to Gojira and Anthrax, building a diehard fan base along the way. However, Nattesferd sees the musicians raging at full blast and progressing once again. “We wrote more as a group,” says Bjarte. “Everyone brought something to the table and we approached it more as band than ever—both with the material and performances.” “There was a lot more experimentation this time,” agrees Erlend. “On the last two albums, Bjarte did most of the songwriting. Now, it felt like the whole band was more involved. It was something we wanted to do. We were supposed to do that on the last record, but we didn’t have much time. This writing process was more relaxed and free. It’s organic and natural. For the first time, we really focused on achieving what we sound like on stage in the studio. So, we recorded live. We want it to be unpredictable.” Coming off the road after a marathon of touring behind Meir in 2015, the boys hunkered down in their rehearsal spot to write. By early 2016, they entered Amper Tone Studio in Oslo with producer Nick Terry [The Libertines, Turbonegro]. The six-piece emerged with their most explosive salvos yet (all screamed in their native tongue, of course!) “We actually recorded the base tracks with drums, bass, and three guitars all at once,” Bjarte goes on. “It felt liberating. We recorded for three weeks, and Nick mixed and mastered it at his studio.” The first single “1985” begins with a bombastic, brash, and ballsy arena-ready riff before spinning out into Erlend’s inimitable roar and a sweeping refrain. “When I first heard the song, I got that instant eighties feeling,” the frontman explains. “It’s a dystopian lyric. I think technology was pretty perfect in 1985, so we should’ve just stayed there. That’s basically it!” Meanwhile, “Ondskapens Galakse” simmers with an ominous intro, haunting bridge, and captivating chorus. “It’s more of an H.P. Lovecraft-ian lyric,” he goes on. “It’s about awakening the ancient ones and waiting for a galaxy of evil. I think digging into mythology, literature, and folklore makes for good lyrical material. That’s what I’m interested in when I’m trying to write lyrics. It’s probably from listening to way too much black metal and heavy metal!” “Berserkr” sees a punk wail crash headfirst on an unshakable metallic groove with what might be the most badass lyrics ever. “It’s about how in the Viking age, they had these warriors who would just get fucked up on ‘shrooms and kill Christians,” Erlend remarks. The title Nattesferd specifically translates to “Night Journey,” and it’s completely apropos for this nocturnal rock ‘n’ roll romp. “I thought it was pretty descriptive of all the songs together,” the singer states. “The whole record is a journey, and the lyrics are pretty dark, so it works out well. Also, it reminds me of Fly By Night—the best Rush album!” Ultimately, Nattesferd offers an escape. “It’s a release,” Erlend leaves off. “I hope the audience feels the same way we do when we’re playing a live show. I’d like whatever shit you’re thinking about to disappear from your mind when you listen to us. That’s why we do this. _______ HOTEL: Thon Hotel is situated in the same building as the venue downtown at the waterfront: Click here for further information: http://kultursal.no/concertsthon TRANSPORT: Train from Oslo to Halden every hour, 1 h 45m duration. More info on http://www.nsb.no

Detaljer

Dato:
april 1, 2017
Tid
21:00 - 23:50

Arrangør

Brygga Kultursal Halden
Telefon
+47 41 75 39 00
Vis Arrangør nettside

Sted

Brygga Kultursal Halden
Tollbodgaten 4-6
Halden, 1767 Norway
Telefon
+47 41 75 39 00